Archiwum

Powrót do listy aktualności

Forum konferencyjne dla przedsiębiorców 30.10.2017

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy organizuje w dniu 22 listopada br. forum konferencyjne dla przedstawicieli małych i średnich firm z terenu województwa świętokrzyskiego. Zaprezentowane zostaną aktualne programy, z których mogą korzystać świętokrzyscy przedsiębiorcy, zarówno w ramach środków Unii Europejskiej, jak również pochodzących z budżetu państwa. Szczegółowo omówiona zostanie m.in. Baza Usług Rozwojowych - nowe narzędzie, dzięki któremu firmy mogą szkolić i podnosić kompetencje swoich pracowników, korzystając przy tym z unijnych refundacji. Zostanie również zorganizowany Mobilny Punkt Rejestracyjny, na którym doradcy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będą rejestrować firmy zainteresowane korzystaniem z Bazy.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w konferencji poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres z.podgorska@wup.kielce.pl (formularz jest dostępny na stronie www.wup.kielce.pl). Wszelkie informacje pod numerem 41 36 41 622.