Archiwum

Powrót do listy aktualności

Firmy przyjazne środowisku otrzymają wsparcie 08.02.2008

Przedsiębiorstwa wprowadzające rozwiązania służące ochronie przyrody będą mogły liczyć na państwowe dotacje.

 Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia ministra środowiska. Przewiduje on wsparcie inwestycji zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz przyczyniających się do oszczędzania surowców.

 Dostosowywanie fabryk i zakładów produkcyjnych do coraz ostrzejszych norm i standardów ochrony środowiska jest bardzo kosztowne. Z drugiej strony takie działania są niezbędne, jeżeli chcemy jako państwo realizować zasadę zrównoważonego rozwoju.

 Dlatego przedsiębiorstwa, które będą przeprowadzać inwestycje eliminujące szkodliwe oddziaływanie na środowisko oraz zmniejszające zapotrzebowanie na energię, wodę oraz surowce, mogą liczyć na wsparcie. Zgodnie z projektem rozporządzenia jego wielkość będzie zależeć od kilku czynników. I tak, będzie wynosić 15 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych przy inwestycjach mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw ponoszonych na dostosowanie do standardów przyjętych w Unii Europejskiej. Oznacza to, że tam, gdzie przedsiębiorstwa mają obowiązek dostosowania produkcji do takich wymagań, wartość pomocy będzie najmniejsza.

 Jeżeli jednak firma z własnej inicjatywy podejmie działania służące ochronie przyrody wykraczające poza obowiązujące standardy lub nawet w takim zakresie, że owych standardów w ogóle nie ma, może liczyć na dużo większe wsparcie. W takich okolicznościach będzie ono przyznawane zgodnie z mapą pomocy regionalnej (rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, DzU z 2006 r. nr 190, poz. 1402). Przy czym dla dużych przedsiębiorstw będzie ono powiększone o 10 pkt proc., a mikro-, małe i średnie firmy dostaną 20 proc. więcej.

 Wyjątkiem są inwestycje realizowane w Poznaniu i Krakowie. Wartość wsparcia dla nich w żadnym wypadku nie może przekroczyć odpowiednio 40 i 50 proc. poniesionych wydatków.

 Pomoc zgodnie z założeniami będzie udzielana w formie: dotacji, preferencyjnych pożyczek oraz kredytów, dopłat do oprocentowania takich instrumentów lub częściowego ich umorzenia.

 Źródło: www.mos.gov.pl