Archiwum

Powrót do listy aktualności

Festyn na Światowy Dzień Ziemi 17.04.2008

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury i Urząd Miejski w Pińczowie zapraszają do udziału w kolejnej edycji Światowego Dnia Ziemi, która odbędzie się w 24 kwietnia 2008 w pińczowskim parku miejskim.

Dzień Ziemi pod hasłem "Ratujmy samych siebie" jest  plenerową imprezą o charakterze ekologiczno- edukacyjnym. Celem akcji jest zainteresowanie młodzieży szkolnej (przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów) problemem ochrony środowiska w swoim rejonie oraz propagowanie działań zmierzających do poprawy estetyki i stanu środowiska przyrodniczego w obszarze funkcjonowania szkół.

Co roku organizowaliśmy z tej okazji przegląd teatrów ekologicznych dla szkół podstawowych i gimnazjów połączonych z akcją sprzątania świata. Podczas tegorocznej edycji postanowiliśmy zmienić nie tylko lokalizację imprezy, ale także jej formę.

24 kwietnia spotykamy się w parku miejskim w Pińczowie gdzie zostanie zorganizowany festyn będący okazją do zdobycia wiedzy na tematy związane przede wszystkim z ekologią.

Dla przedstawicieli organizacji wspierających ekologię impreza ta stwarza szczególną możliwość propagowania idei i inicjatyw proekologicznych. Swój udział w festynie zapowiedzieli przedstawiciele Ligi Ochrony Przyrody, Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Nadleśnictwa Pińczów, Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych i Sanepidu.

Podczas festynu, który rozpocznie się korowodem sprzed Urzędu Miejskiego przejdziemy do Parku Miejskiego, który zostanie podzielony na trzy „eko-strefy”:

- Klimatyczna estrada - na której będzie można zobaczyć prezentacje o charakterze ekologicznym przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych

- Swojskie klimaty - zaprezentujemy ekologiczne, stare technologie wyrobu np. sera, masła, garncarstwo.

- Lekcja Zielonego Myślenia - w tej strefie będzie można poszerzyć wiedze związaną z ekologią, gdyż będą miały miejsce tu spotkania z ekologami, ornitologami oraz organizacjami ekologicznymi z naszego rejonu. Zostaną tu też zorganizowane konkursy, wystawy plakatu ekologicznego.

Mamy nadzieję, że ta coroczna impreza w zmienionej formie wejdzie na stałe do kalendarza imprez o charakterze proekologicznym.

Serdecznie zapraszamy