Archiwum

Powrót do listy aktualności

Droga Pasturka Krzywda już odebrana 09.07.2008

8 lipca 2008, w obecności sołtysa, mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i przedstawicieli wykonawcy - firmy FART Sp z o.o. z Kielc, dokonano odbioru technicznego drogi Pasturka Krzywda. Koszt inwestycji, która zaplanowana była w budżecie Gminy jako zadanie roczne na 2008 rok, zamknął się kwotą 157 153,08 zł.

W ramach zadania „Przebudowa drogi Pasturka Krzywda” wykonana została nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - łączna powierzchnia 3 839m3 (odcinek o długości 950m) oraz pobocza z kruszywa kamiennego z zagęszczeniem mechanicznym - łączna powierzchnia 79,80 m3 na tym samym odcinku.

Swojego zadowolenia z nowej drogi nie kryli mieszkańcy Pasturki Krzywdy, w imieniu których słowa podziękowania złożyła sołtys wsi – Edyta Włodarczyk. „Mam nadzieję, że droga będzie jak najlepiej służyć mieszkańcom wsi” – powiedział obecny podczas odbioru drogi wiceburmistrz Marek Zatorski.

Już wkrótce dokonany zostanie odbiór kolejnej drogi gminnej - w Młodzawach Dużych.

<img src="images/aktualnosci/old/news/261215586550Pasturka Krzywda1.jpg" border="0" alt="" />

<img src="images/aktualnosci/old/news/2291215586562Pasturka Krzywda2.jpg" border="0" alt="" />

<img src="images/aktualnosci/old/news/5751215586576Pasturka Krzywda3.jpg" border="0" alt="" />