Archiwum

Powrót do listy aktualności

Do 15 września uczniowe mogą składać wnioski o zasiłek szkolny 07.08.2008

Do 15 września 2008 roku uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą składać wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego na rok szkolny 2008/2009. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, pozostała na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym i nie może przekraczać 351 złotych.

Wnioski mogą składać pełnoletni uczniowie, rodzice lub opiekunowie prawni i dyrektorzy szkół. Pomoc przysługuje także uczniom z rodzin, które dotknęły tragiczne zdarzenia losowe.

Wniosek może być składany jednocześnie na kilkoro dzieci, ale należy dołączyć wtedy do niego zaświadczenia każdego dziecka o uczęszczaniu do szkoły, podpisane przez dyrektora szkoły. Wszelkich wyjaśnień dotyczących przygotowania wniosku udziela Wydział Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego, pokój 33, telefon 041-357-38-71 wewnętrzny 34. Wnioski z załącznikami należy złożyć w kancelarii pińczowskiego ratusza lub w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Pińczów do 15 września.

 

Źródło: Echo Dnia