Archiwum

Powrót do listy aktualności

Ćwiczenia w Urzędzie Miejskim 24.10.2017

W piątek 20 października w Urzędzie Miejskim w Pińczowie odbyły się ćwiczenia obronne.

Miały one na celu sprawdzenie w praktyce zasad postępowania dla pracowników podczas zagrożenia. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów przeprowadził je w porozumieniu z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pierwszym krokiem było zwołanie przez Burmistrza posiedzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w którym uczestniczyli m. in.: Komendanci Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji, Sekretarz Gminy Pińczów, Naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Pińczowie, Komendant Gminny Ochotniczej straży Pożarnej oraz przedstawiciele innych instytucji. Każdy z uczestników przedstawił plan działań w swoim zakresie obowiązujących w czasie wystąpienia zagrożenia.

Następnym punktem było przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń obronnych w budynku Urzędu Miejskiego, do udziału w których zaproszono Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie, a także Komendę Powiatową Policji w Pińczowie. Według przygotowanego przez pracowników scenariusza, najpierw zgłoszono do Straży Pożarnej informację o podłożeniu bomby w budynku UM, a dodatkowo o dymie wydobywającym się z jednego z korytarzy budynku. Podczas oczekiwania na służby ratownicze Burmistrz zarządził ewakuację wszystkich pracowników urzędu. Po sprawdzeniu listy obecności odprowadzono wszystkich w bezpieczne miejsce z dala od zagrożenia. Okazało się jednak, że w budynku zostało dwoje pracowników. Po przybyciu, strażacy i policjanci zabezpieczyli miejsca zdarzenia. Ubrani w specjalne stroje i wyposażeni w butle z tlenem strażacy przystąpili do przeszukiwania zadymionych pomieszczeń. Jednego z pracowników udało się wyprowadzić klatką schodową głównym wyjściem, natomiast drugiego ewakuowano przez okno przy pomocy samochodu ze specjalnym podnośnikiem i koszem. Poszkodowanym udzielono pierwszej pomocy i przygotowano do odtransportowania przez służby medyczne. Następnie policjanci dokonali sprawdzenia pomieszczeń pod kątem materiałów wybuchowych.

Ćwiczenia podobne jak te zorganizowane przez Urząd Miejski w Pińczowie umożliwiają sprawdzenie możliwości szybkiej ewakuacji i pozwalają na dopracowanie zachowań i działań w czasie niebezpieczeństwa.

ćwiczenia 1

ćwiczenia 2

ćwiczenia 3

ćwiczenia 4

ćwiczenia 5

ćwiczenia 6

ćwiczenia 7