Archiwum

Powrót do listy aktualności

Chrońmy nasze ojczyzny 20.10.2008

"Chrońmy nasze ojczyzny" to tytuł projektu, który od września realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie w ramach unijnego Programu Comenius. W jego realizacji wezmą udział szkoły z: Polski, Niemiec, Finlandii, Włoch, Turcji. Projekt Szkoły Podstawowej z Pińczowa jest jednym z 400 wybranych do realizacji w Polsce przez Agencję Narodową.

<img src="images/aktualnosci/old/news/6361224485737sp1.jpg" border="0" alt="" />

 7 sierpnia 2008 roku Szkoła Podstawowa Nr l w Pińczowie została włączona do grona szkół europejskich realizujących Program Comenius - jeden z czterech programów sektorowych Programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme).
Jest to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. Program ma się przyczynić do podnoszenia jakości i zwiększania atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie. W Polsce program koordynuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Program Comenius rozwija wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzę o różnorodności kultur i języków europejskich oraz rozumienie jej wartości, pomaga młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Program zachęca uczniów i nauczycieli do nauki nowożytnych języków obcych.
Podczas wizyty przygotowawczej w Niemczech w grudniu 2007, w której uczestniczyły szkoły z Niemiec, Polski i Turcji ustalony został tytuł projektu, cele, przykłady działań oraz wypełniono wniosek aplikacyjny. Z 883 złożonych w Polsce  wniosków, Agencja Narodowa wybrała 400.

1 września SP 1 przystąpiła do realizacji Programu Comenius pt. „Połączmy siły i nauczajmy – użycie metody portfolio od procesu do produktu”. Temat naszego projektu brzmi: „Chrońmy nasze ojczyzny”. W jego realizacji wezmą udział szkoły z: Polski, Niemiec, Finlandii, Włoch, Turcji. Podjęty przez nas projekt dotyczy ochrony środowiska. Zaczynając od omówienia sytuacji środowiska w naszych regionach, chcemy rozbudzać wśród dzieci poczucie odpowiedzialności za środowisko. Poprzez udział w różnych działaniach edukacyjnych dzieci zostaną uświadomione, jak odpowiedzialnie traktować środowisko naturalne.
Nasze główne tematy dotyczące ochrony środowiska to:
-  efekt cieplarniany
- rodzaje zanieczyszczeń środowiska  (powietrza, wody, gleby, ochrona przyrody) 
- sposoby ochrony środowiska

Poprzez realizację projektu chcemy usprawnić metody nauczania, a w szczególności metodę portfolio, jak również  jakość nauczania i uczenia się, a przez to poprawić jakość pracy szkoły. Jednocześnie chcemy znaleźć wspólną europejską metodę nauczania. Dzięki pracy nad projektem szkoła nawiązuje szerszą współpracę z rodzicami uczniów, przedstawicielami regionalnych władz oświatowych i samorządowych, lokalnymi przedsiębiorstwami, instytucjami i organizacjami oraz mediami. Po zakończeniu realizacji projektu każdy z partnerów opublikuje prace własne i szkół partnerskich na gruncie lokalnym, co pokaże, że szkoły, które mieszczą się w różnych miejscach Europy dbają o to samo – o środowisko, a pracę, którą  wykonaliśmy można śmiało nazwać przedsięwzięciem europejskim.

Nad całością realizacji projektu w Szkole Podstawowej Nr 1 czuwać będzie Dyrektor Barbara Burzawa.
Projekt realizować będą dzieci z kl. III – VI pod kierunkiem:
Lidii Zaborowskiej – nauczyciela j. angielskiego – koordynatora projektu,
Elżbiety Siemińskiej i Jadwigi Różalskiej – nauczycieli przyrody,
Beaty Krycha i Kamilli Pietrawskiej-Bielaś – nauczycieli j. angielskiego
Lidii Żuber – n-la nauczania zintegrowanego
Pawła Rutkowskiego – nauczyciela informatyki
Agnieszki Poros i Edyty Jaklewicz-Orzeł – opiekunki Samorządu Uczniowskiego

Warto przypomnieć, że Szkoła Podstawowa Nr 1 już po raz drugi została zakwalifikowana do realizacji programu Unii Europejskiej. Pierwszym realizowanym programem w latach 2004-2007 był program Socrates.


 Niniejszy projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji  Europejskiej w ramach Programu „ Uczenie się przez całe życie”. Treści samego projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialność.