Archiwum

Powrót do listy aktualności

Centralizacja Rozliczeń w Podatku VAT Jednostek Samorządu Terytorialnego 28.11.2016

Z dniem 1 października 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Link do tej ustawy w Dzienniku Ustaw: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1454