Archiwum

Powrót do listy aktualności

Bożena Szatkowska-Mostek Osobowością Gminy Pińczów 2008 15.02.2009

Niezwykle uroczysta atmosfera towarzyszyła sobotniej uroczystości, podczas której już po raz drugi wręczono tytuł Osbowość Roku Gminy Pińczów. Tym razem przypadła ona pani Bożenie Szatkowskiej – Mostek, polonistce, animatorce kultury w naszym mieście, człowiekowi wielkiego serca.

Gratulacje z otrzymanego wyróżnienia, obok władz i mieszkańców Pińczowa, osobiście złożyli przedstawiciele województwa na czele z Wojewodą i Wicemarszałkiem oraz zaproszeni na galę posłowie i senatorowie. Tytuł Osobowość Roku jest wyrazem uznania, symbolicznym podziękowaniem za olbrzymi wkład pracy i zaangażowanie w rozwój i promowanie Gminy Pińczów. Niewątpliwie każda z nominowanych do tytułu osób w pełni zasłużyła na to wyróżnienie.

Kapituła, pod przewodnictwem prof. Adama Massalskiego, nominowała do tytułu cztery osoby: Bożenę Szatkowską-Mostek, Ryszarda Jezierskiego, Wojciecha Jurewicza i Janusza Świętonia. Podczas gali przypomniano nie tylko ubiegłoroczne, ale całokształt osiągnięć każdej z tych osób. Po przedstawieniu nominacji prof. Adam Massalski odczytał werdykt Kapituły i wręczył tytuł Osobowość Roku Gminy Pińczów za 2008 rok pani Bożenie Szatkowskiej-Mostek. Bożena Szatkowska-Mostek jest emerytowaną nauczycielką, byłą radną, ale przede wszystkim społecznym animatorem kultury; osobą, która zawsze bezgranicznie i z pełnym zaangażowaniem poświęca się organizacji wielu ważnych dla naszego miasta wydarzeń. Widowiska, jakie powstały dzięki jej pracy uświetniły m.in.:Rok Franciszkański, Rok Zbigniewa Oleśnickiego, uroczystość lokacji Krakowa i Pińczowa. Widowisko historyczne "Zatrzymaj się, to przemijanie ma sens" poświęcone 580-leciu lokacji Pińczowa było ostatnim, dużym przedsięwzięciem pani Bożeny, za które gratulacje złożył jej m.in. pochodzący z Pińczowa, wybitny reżysera Andrzej Barański. Pani Bożena jest również inicjatorką Jesiennych Prezentacji Artystycznych "Gitarą i Piórem", które od 16 lat stanowią scenę do autoprezentacji utalentowanej młodzieży z Pińczowa i Ponidzia.

 Uroczystość nadania tytułu Osobowość Roku Gminy Pińczów uświetnił koncert "Karnawałowe Rytmy" w wykonaniu zespołu Strauss Ensemble Artura Jaronia oraz solistów.