Archiwum

Powrót do listy aktualności

Bieg wiosny w Pińczowie 09.05.2008

Już po raz trzeci Gmina Pińczów włącza się do ogólnopolskiej akcji „Polska biega”. Bieg Wiosny odbędzie się w dniu 18 maja 2008 r o godz. 10:00.

Trasa biegu została wyznaczona wokół Zalewu Pińczowskiego na dystansie 1 km i 3,5 km


Kategorie:
I.    Szkoły Podstawowe
II.  Gimnazja
III. Szkoły średnie
IV.  Do 50 lat
V.   Powyżej 50 lat

Warunkiem uczestnictwa w biegu jest posiadanie ważnych badań lekarskich i dowodu tożsamości. W przypadku braku badań w dniu zapisu należy złożyć oświadczenie o wzięciu udziału w biegu na własną odpowiedzialność. Oświadczenie dla osób niepełnoletnich powinien podpisać rodzic lub prawny opiekun.

Zapisy w dniu biegu tj. 18 maja 2008 r (niedziela) od godziny 9:00
Miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pińczowie
 
Organizatorem „Biegu Wiosny” na terenie Pińczowa jest Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

Zapraszają organizatorzy akcji ogólnopolskiej:
"Gazeta Wyborcza", RMF FM, TVP Sport