Archiwum

Powrót do listy aktualności

„Z marzeń o lataniu” 14.03.2008

Stowarzyszenie „Aeroklub Regionalny w Pińczowie” rozpoczęło działalność. Utworzone w grudniu ubiegłego roku Stowarzyszenie „Aeroklub Regionalny w Pińczowie” chce kontynuować najwspanialsze tradycje lotnicze. Wiele wskazuje na to, że ta działalność będzie prowadzona wzorcowo i  znakomicie zintegruje , zwłaszcza młodych miłośników awiacji. 

<img src="images/aktualnosci/old/news/7461205503955ludzie.jpg" border="0" alt="" />

 Pińczów od lat uznawany jest przez lotników za miejsce wyjątkowe i niezwykle atrakcyjne. Mało gdzie spotkać można spotkać bowiem lądowisko umiejscowione praktycznie w centrum miasta.  Wszystko to sprawia, że nie brakuje tu osób, które pragną właśnie tutaj rozpoczynać i rozwijać swoje pasje lotnicze. Wśród nich jest spora grupa młodzieży.
 „Pomysł zrzeszenia się i założenia własnego stowarzyszenia narodził się w październiku ubiegłego roku.” – mówi Michał Malesza, prezes Aeroklubu Regionalnego w Pińczowie. 

Już 4 grudnia 2007 uzyskaliśmy wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym (numer: 0000294205) i zostaliśmy zarejestrowani jako stowarzyszenie. Plany mamy bardzo szerokie i na początek udało nam się pozyskać przychylność i chęć współpracy wielu instytucji, włącznie z policją , strażą pożarną czy Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury, które udostępniło nam pomieszczenia dla siedziby „ARP” w gmachu Belwederu. Tutaj, w sali nr 12 będziemy mieć także własną modelarnię, która nosi nazwę „Skrzydełko” . Jeden z zakładów stolarskich przekazał blaty, Zakład Doskonalenia Zawodowego  podarował nam krzesła i ławy. – wszystkim serdecznie dziękujemy za wsparcie.  Będziemy mogli się tutaj spotykać i prowadzić działalność związana z założeniami statutowymi. Olbrzymią pomoc przy wypełnianiu wniosków rejestracyjnych, pomoc prawnika przy tworzeniu statutu  i szerokie doradztwo otrzymaliśmy ze strony władz gminy. W statucie mamy: organizowanie kursów i zajęć z zakresów lotniczych lotniczych imprez sportowych, oragnizowanie kursów modelarskich i zawodów modeli latających, inspirowanie i popieranie postępu i twórczości technicznej, artystycznej  i naukowej w dziedzinie lotnictwa. Przede wszystkim jednak prowadzić będziemy działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe propagujące zdrowy styl życia bez alkoholizmu, narkomanii, przemocy – wylicza prezes Michał Malesza.

W lutym 2008 stowarzyszenie wzięło udział w konkursie ogłoszonym przez gminę pozyskując tym samym pierwsze środki na działalność – zorganizowanie i prowadzenie modelarni dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pińczów. Już w marcu Zarząd stowarzyszenia podpisał z Gminą Pińczów umowę na realizację zadania na sumę 5000 zł.
 Na walnym zgromadzeniu stowarzyszenia wybrano władze: prezesa – Michała Maleszę, wiceprezesa – Jerzego Gałęziowskiego i członka Zarządu – Alicję Mazurek. Do komisji rewizyjnej wybrano: Sławomira Ciemniaka, Iwonę Senderowską i Krzysztofa Rolińskiego.

Piękne tradycje

„Sporty lotnicze uprawiane są w Pińczowie od 1932 roku. Wtedy właśnie w grodzie nad Nidą powstała Szkoła Szybowcowa. Miasto ma jednak znacznie starsze tradycje lotnicze. Niektórzy miłośnicy awiacji twierdzą, że sięgają one nawet końca XVIII stulecia. W 1784 roku "Gazeta Warszawska" relacjonowała: "...podczas uroczystości związanych z rozpoczęciem roku szkolnego wypuszczono w Pińczowie dwa balony o dwóch stopach średnicy. Już w 1916 roku tłumy mieszkańców miasta witały pierwszy samolot dwupłatowy, jaki  wylądował w Pińczowie. Ofiarność mieszkańców i dotacje przedwojennej Ligi Obrony Powietrznej Państwa złożyły się na sukces, jakim było utworzenie w 1932 roku Szkoły Szybowcowej "Polichno - Pińczów".  Obok Polaków szkolili się tu Finowie, Rumuni i Czesi a instruktorami byli P. Roman Gajos -autor książki Ikar - "Skrzydła Gór Świętokrzyskich" związany z Aeroklubem Kieleckim oraz pińczowianie: Zbigniew Prochniewski i Józef Kasiński.  Wychowankowie szkoły, którzy później stanowili kadrę lotniczą różnych frontów II wojny światowej, ustanowili w Pińczowie kilka rekordów krajowych. Pierwsze kroki w przestworzach stawiały w Pińczowie takie asy, jak np. Stanisław Skalski - późniejszy dowódca słynnego Dywizjonu 302, Stanisław Góra - późniejszy zdobywca medalu Lilienthala czy Marian Grzelak - powojenny szybowcowy wicemistrz świata . II wojna światowa przyniosła z sobą zamknięcie szkoły i niemal całkowite jej zniszczenie. W Muzeum Regionalnym można obejrzeć dziś ocalałą z lat szybowcowej świetności pamiątkę - fragment skrzydła szybowca "Komar", skonstruowanego w Pińczowie.W modelarni rodzą się marzenia o lataniu
 
 Najogólniej rzecz ujmując, pomysł powstania Stowarzyszenia zrodził się z marzeń o lataniu. ARP powstał,  aby każdy kto chce się unieść i poszybować z wiatrem, z ptakami – mógł spełnić te marzenia i taką szansę już ma. Dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki, młodzież ma możliwość  ciekawego spędzania wolnego czasu i zdobywania wiedzy.  Zajęcia warsztatowe przeplatają się bowiem z edukacją teoretyczną: historią lotnictwa, aerodynamiką, meteorologią, techniką. W programie są  również zajęcia plenerowe – na lądowisku a  perspektywie organizacja zawodów modeli latających.   Najmłodsi bywalcy „Skrzydełka” zaczynają przygodę z modelarstwem od budowy  modeli plastikowych, szybowców papierowych, kartonowych oraz styropianowych. Budowa prostych modeli pozwala zebrać pewne doświadczenia, które będą procentować  przy budowie bardziej pracochłonnych i złożonych konstrukcji.  Następnie wykonując modele kartonowe, znanych wydawnictw modelarskich, poznają historię wykonywanych modeli, dane techniczne pierwowzorów.  Następnym etapem na drodze rozwoju będzie budowa  wieloczynnościowych modeli swobodnych, sterowanych RC (Radio Control), szybowców oraz z napędem elektrycznym – dodaje Mariusz Jędruch koordynujący zajęcia modelarni. 

Plany

W maju stowarzyszenie chce zorganizować wystawę fotograficzną „Pińczów z innej perspektywy”, na której prezentowane będą zdjęcia Pińczowa i Ponidzia z lotu ptaka autorstwa jednej z członkiń stowarzyszenia Alicji Mazurek. Stowarzyszenie uruchomiło już  własną stronę internetową www.arp.pinczow.com, na której informuje na bieżąco o swoim działaniu. Poprzez stronę można skontaktować się z członkami stowarzyszenia.

Wzorce z Kielc

4 marca (wtorek) członkowie  ARP  gościli w kieleckiej modelarni lotniczej prowadzonej od ponad 30 lat przez Pana Kazimierza Pelę.   - Dzięki uprzejmości pana Kazimierza dowiedzieliśmy się jak od podstaw zaadaptować miejsce pod pracownię modelarską, jak ją wyposażyć, jak zorganizować stanowiska pracy dla przyszłych adeptów modelarstwa. Zapoznaliśmy się również z bogatą kolekcją modeli latawców, modeli kartonowych, kartonowo-drewnianych czy modeli balonów. Zwłaszcza te ostatnie wzbudziły nasze zainteresowanie.  Wizyta w Kielcach była doskonałą okazją do nawiązania współpracy pomiędzy Aeroklubem Regionalnym w Pińczowie i Modelarnią Lotniczą Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, co wyraziliśmy podpisując stosowne porozumienie. Na dobry początek dla naszej modelarni „Skrzydełko” otrzymaliśmy w prezencie farbki, książkę o modelarstwie i modele. Nasze stowarzyszenie otrzymało również zaproszenie na XXV Kieleckie Zawody Modeli Balonów, które odbędą się 5 kwietnia na lotnisku w Masłowie /k. Kielc – mówią pińczowscy pasjonaci awiacji.Źródło: Irena Imosa, "Echo Dnia", 14 III 2008