Archiwum

Powrót do listy aktualności

„Przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej w Pińczowie” 28.04.2009

Projekt zgłoszony przez Gminę Pińczów pod nazwą „Przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej w Pińczowie” znalazł się na liście podstawowej projektów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu w ramach Działania 3.2 - "Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej". Na początku maja Gmina Pińczów podpisze z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego preumowę dla tego projektu.

Szacunkowa wartość inwestycji to 5 850 000 zł, z czego 3 510 000 zł (60% całkowitych kosztów kwalifikowanych) stanowi dofinansowanie unijne w ramach RPOWŚ.

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej, do 31 października 2009 roku Gmina Pińczów zobowiązana jest przygotować dokumentację do II etapu konkursu. Po kolejnej ocenie formalnej i merytorcznej podpisana zostanie umowa na dofinansowanie. 

„Liczymy, że jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg na realizację inwestycji, a przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej zakończy się w 2010 roku." - mówi burmistrz Włodzimierz Badurak.