Archiwum

Powrót do listy aktualności

„Przebudowa chodnika na ul. Pałęki” 14.05.2008

Trwa inwestycja „Przebudowa chodnika na ul. Pałęki” w Pińczowie. Prace związane z wymianą chodnika już się rozpoczęły i planowo mają zakończyć się 16 czerwca, czyli przed rozpoczęciem największych imprez na obiektach MOSiR.
W ramach inwestycji wymienione zostaną stare płyty chodnikowe na betonową kostkę brukową na odcinku ok. 800 metrów, nowe obrzeża betonowe  zastąpią stare, zniszczone krawężniki, wymienione zostaną nawierzchnie zjazdu z betonowych płyt drogowych na betonową kostkę brukową. Przy okazji inwestycji gmina wymieni również wszystkie ławeczki (28 sztuk) znajdujące się przy ul. Pałęki.

Inwestycja zaplanowana była w budżecie rocznych zadań inwestycyjnych na 2008 rok. Koszt inwestycji wyniesie 109 699,64 zł.